"De ruimte van de mens"
Liefste vriendin, liefste vriend,

Je woont ergens in de wereld. Je hebt ons, mischien,
al je vankantie toevertrouwd...
Je beeld je in of je hebt onze "actieve" temperament meegemaakt, afkomstig van de jongere en universitaire milieu.

Wat je vorming, je beschikbaarheid,
je leeftijd, je taal...ook is


Voor een stage in verband met je studies, een zelfstandige job, een hobby...
W-TOUR ontvangt iedereen die wil meehelpen aan zijn ontwikkeling.
Met jou, zullen we beter zijn ... Wij zoeken :
ORGANISATOR van een zelfstandige groep die gebruik maakt van zijn eigen merkbeeld. Hij omringt zich met zijn eigen medewerkers(sters) dat hij zelf betaald. Hij beheerst en stelt zijn prijzen vast. Zijn winst : min. 5 %.
verantwoordelijk zijn
AANSTOKER van de groep :
Hij gebruikt onze publicitaire onderstel.
Hij stimuleerd de inschrijving van zijn omgeving.
Zijn winst gaat tot minimum 4 %.
Hij neemt deel aan onze communicatieakties.
Leadership
qualities
HANDELS-PROMOTOREN : op zijn gebied.
Hij integreerd zich in een van onze ploegen. Zijn persoonlijke vooruitgang in de ploeg hangt af van zijn onverschrokkenheid. Hij creert en ontwikkeld publieke relaties, de communicatie, het vertrouwen met de mogelijke klanten, groepen of individuele, met als objectief het verkoop. Hij neemt deel aan de coordinatie, de animatie, de verspreiding van de promotionele akties. Zijn winst : een vaste som per nieuwe deelnemer. Zijn aktie ontwikkeld zich vooral van eind oktober tot half-december.
voordelen, een belangrijke ervaring
TELE-VERKOOPER(STER) TELEFONISTE OF INTERNET : thuis, gebruik je eigen telefoon (of die van de kot). Hij informeerd de toekomstige deelnemers over de inschrijvingsmodaliteiten en beantwoord hun vragen. Winst : een vaste som per nieuwe deelnemer, op basis van zijn telefoonregister. Zijn aktie ontwikkeld zich van maandag tot vrijdag , van 19u. tot 21u. van eind oktober tot half-april (behalve "blok"periode). Hij kan deelnemen aan de promotieakties
VERTALER - TOLK :
communicatie, handelsstudies.
PUBLICIST - FOTOGRAAF - VIDEOMONTEUR - SONORISATIE - CINEMA - INFOGRAPHIE :
Creatie, graphisme, marketing, multimedia....
een leader temperament MEDISCH - PHARMACEUTISCH - ESTHETISCH :
sporten, dietetiek, schoonheidszorg,...
  LICHAAMLIJKE OPVOEDING :
Glijsporten, golf, tennis, extreem.
een verdelingsstruktuur SECRETARIAAT - INTERNET - RECHTEN - ECO.WETENSCH. - INFORMATIEK - HANDEL - BOEKHOUDING
  ANIMATIE - TONEEL - MUSIEK - PLASTISCHEKUNST - DECORATIE - NAAIKUNST - OPVOEDING - PSYCHOLOGIE
een persoonlijke ontluiking JOURNALISME-COMMUNICATIE :
happenings, magazine & originele "news" .
TOURISME-TOUR OPERATORING
in zijn streek en op de website.
ONDERWIJZERS(ESSEN) VAN HET LAGER ONDERWIJS
LEERLINGEN vanaf ongeveer 16 jaar.
Stuur ons alsjeblieft een Curriculum Vitae op
met een schoon "vakantie-sfeer" kleurefoto
.
Op de hoogt
van jou ambities
 
!